niedziela, 5 lutego 2017

Wezmą wodę w ryzy

ul. Armii Krajowej, remont, kanalizacja, Gdynia
Tak wygląda obecnie fragment ulicy Armii Krajowej.
Opisywane, jakiś czas temu, roboty drogowe na ul. Świętojańskiej w Gdyni (patrz Dziura na skrzyżowaniu), mają swój szerszy kontekst. Okazuje się, że obserwowane prace to element szerszego projektu pod nazwą „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni". 
Miasto ma pozyskać na niego środki unijne. Władze ubiegają się o 20,3 mln zł wsparcia na ten cel z Funduszu Spójności (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). To niemal 80 proc. kosztów całego projektu. Decyzję o przyznaniu dofinansowaniu mamy poznać już wkrótce. 

Poza remontem w okolicach ul. Świętojańskiej, w ramach projektu, powstanie w mieście 2,74 km nowej kanalizacji deszczowej, a dodatkowe 2,2 km sieci zostanie przebudowane. Pojemność retencyjna zbiorników wzrośnie o 1 774 m sześc, a łączna powierzchnia objęta systemem gospodarowania wodami wzrośnie o 4,4 km kw. 
Nowej kanalizacji deszczowej doczekają się mieszkańcy osiedla Zamenhofa/Opata Hackiego. W ramach rewitalizacji tego obszaru w rejonie ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońskiej i Zamenhofa powstanie niemal 1300 metrów nowych kanałów deszczowych, a prawie taki sam odcinek istniejących zostanie przebudowany. Powstanie także nowy kolektor deszczowy, podziemny zbiornik retencyjny i urządzenia podczyszczające. To wszystko ograniczy zalewanie tych mocno zurbanizowanych terenów miasta.
Na Demptowie, na ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej powstanie 1300 metrów nowej kanalizacji deszczowej, a także otwarty zbiornik retencyjny, który będzie wyposażony w urządzenia pozwalające na wykorzystanie zatrzymywanej deszczówki np. do podlewania zieleni miejskiej.

Brak komentarzy: